Asum Arhitektid

Asum Arhitektid

Suur-Sadama eramu

Varemete potentsiaal, autentne atmosfäär ja lugu.

Taaskasutus uusehitises.

 

 

Konkursi Eesti Kaunis Kodu 2020 eriautasu
Kaunis Muinsuskaitseobjekt

 

 

Ajalooline Põlluküla Kuressaares oli selline kant, kus lapsena tihti ekslesin. Ja see maja jäi juba siis silma. Teistmoodi. Kummaline.

Kui selle objektiga tegelema hakkasin, olid järgi vaid varemed, prügi ja põlvini rohi. Aga see maja jutustas oma lugu. Võta ainult aega ja kuula.

Kuna mateeria oli sisuliselt hävinenud, võtsin selle pisku, mida andis taaskasutada ja kavandasin täiesti uue hoone.

KLIENT

eraklient

SUURUS

150m²

AEG

1806, 1895, 2016

ARHITEKT

Hannes Koppel

ASUKOHT

Kuressaare, EE

TÜPOLOOGIA

Eramu

Kui ehitame, siis igaveseks

Mul on tunne, et majavaim ei lahkunud. See on ikka see sama vana maja, lihtsalt aeg on uus.

Mõõtsime iga detaili, nummerdasime fassaadikivid, päästsime ainukese säilinud akna!  Võtsime kõik lahti ja panime taas kokku.