Asum Arhitektid

Kultuuriminister Tõnis Lukas andis muinsuskaitseameti iga-aastasel tunnustamisüritusel üle tänukirjad valdkonna möödunud aasta parimatele. Tänukirjad anti üle silmapaistval tasemel restaureeritud hoonete ja objektide eest, samuti tuuakse esile parimad ajaloolisse keskkonda sobituvad uusehitised. 

Uus tn 20 ajalooline hoone koos juurdeehitusega on hea näide delikaatselt kujundatud linnaruumist. Kuigi uus hoone asub hilisemal tagasiastega tänavajoonel, loob lahendus soodsad vaated just vanadele tellisfassaadidele. Uue ja vana peenetundeline ühendamine klaasgalerii abil liigendab mahud ja ei lase ulatuslikul uuel klaaspinnal domineerida. Fassaadide eksponeerimine on kenasti õnnestunud ka vahegaleriis ning hoones sees, kus ajalooline autentne substants ilmekalt markeerib vana hoone perimeetri.

Tunnustuse saajad: projekteerija Asum Arhitektid OÜ arhitekt Hannes Koppel ja hoone omanik Andres Tinno.