Asum Arhitektid

arhitektuurivõistlus, 1.  koht

arhitekt:  Margit Aule,  Margit Argus,

Pelle-Sten Viiburg,  Sander Aas

ehitusprojekt:  Kaos Arhitektid