Thule Koda

Kino. Alternatiivajaloo muuseum. Muinsuskaitseameti poolt 2019 tunnustatud ajaloolisse keskonda hästi kavandatud uusehitis.

Kuressaare vanalinn on kaotanud oma konkurentsivõimes äärelinna kaubanduspindadele juba aastaid. Ja kui Kuressaares oli ammu olnud puudus päris kinost – avati ka see vahetult enne Thule Koja valmimist linna servas asuvas kaubanduskeskuses. EV100 raames uuendatud Kuressaare keskväljakuga samal ajal valminud alternatiivajalookeskus oli väljakule hea sisuline täiendus.

KLIENT

Hõbekeskus OÜ

AEG

1897-2019

ASUKOHT

Kuressaare, EE

SUURUS

1550m²

ARHITEKT

Hannes Koppel

TÜPOLOOGIA

Ühiskondlik

Kui ehitame, siis igaveseks

Väikekaupmees ja tollal juba soliidses eas laevaomanik Jakob Aavik alustas hoone ehitamisega 1897. Soov enda tuntust ja prestiiži esile tõsta, jätta endast märk päädis Kuressaare kontekstis ainulaadse historitsistliku hoonemahuga, mille tornist oli hea sadamasse saabuvaid ja uue kauba ning patisakste järele minevaid laevu vaadata.
Saksa okupatsiooni ajal oli majas Orts- komandatuur, pärast II maailmasõda asus sinna EK(b)P Saare Maakonnakomitee, mis 1950. aasta sügisest nimetati EKP Kuressaare Rajoonikomiteeks. 1973. aasta jaanuaris asus sinna haridusosakond.